ESF

Het Nederlandse kabinet zet ESF 2014-2020 in om de actieve inclusie van (oud-)leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te bevorderen. De afgelopen schooljaren is hiertoe door scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs fors geïnvesteerd in de arbeidstoeleiding van hun leerlingen.
 
De gemeente Den Haag wil dit blijven faciliteren én de arbeidstoeleiding tegelijkertijd een extra impuls geven. De ESF-middelen worden voor circa 1.485 (oud-)leerlingen aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -structureel- te verbeteren. De gemeente Den Haag sluit hiermee aan op het regionaal arbeidsmarktbeleid waarin wordt gesteld dat extra inspanningen nodig zijn om de arbeidsinpassing van laag- en ongeschoolde jongeren structureel te verbeteren.
 
Door tijdens de laatste twee schooljaren en de twee jaren nazorg erna te investeren in zowel de leerling als de samenwerking met regionale stakeholders, wordt arbeidstoeleiding nog duidelijker vormgegeven.
De arbeid-voorbereidende inzet in de laatste fase van het onderwijs vindt plaats d.m.v. stagebegeleiding (bpv) door school en bedrijf, stage-ondersteunende coaching, arbeids- en bedrijfssimulatie in praktijkruimten en branchegerichte scholing. Doel van de activiteiten is het bevorderen van een goede startpositie van kwetsbare jongeren, waardoor een succesvolle entree op de arbeidsmarkt kan worden gemaakt.
 

Contact

U bent welkom contact op te nemen via

info@spirit4you.nl