Over ons

Spirit4you werkt vanuit een samenwerkingsverband tussen vo-, mbo- en hbo-scholen en gemeenten in regio Haaglanden. Spirit4you probeert voortijdig schooluitval terug te dringen en de doorstroom van vo naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen.

Klik hier om het programma van Spirit4you vo-mbo van schooljaar 2019-2020 te bekijken.
Klik hier om het programma van Spirit4you havo-hbo van schooljaar 2019-2020 te bekijken.
Klik hier om de rapportage van de activiteiten van Spirit4you in 2018 te bekijken.

Organisatie
Spirit4you valt onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van het bestuurlijk platform: de bestuurders van de vo-scholen, ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool.

Binnen het bestuurlijk platform is Lucas Onderwijs portefeuillehouder van Spirit4you.

De klankbordgroep van Spirit4you ondersteunt het programmamanagement en wordt gevormd door directieleden vanuit de scholen in de regio Haaglanden voor praktijkonderwijs/vso/vmbo beroepsgericht/vmbo TL, havo, mbo en hbo.

Naast de directieleden maken ook de programmamanagers deel uit van de klankbordgroep: Petra Kalee (vo-mbo) en Mascha Westgeest en Karina Baarda (havo-hbo). Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het programma, verzorgen de communicatie rond activiteiten en rapporteren aan de klankbordgroep en het bestuurlijk platform vo/mbo/hbo.

Financiering
Spirit4you wordt voornamelijk gefaciliteerd met subsidiegeld van gemeente Den Haag. Regiogemeenten dragen een gedeelte van het totaalbedrag bij. Scholen dragen bij aan producten en activiteiten van Spirit4you door inzet van mensen te leveren.

Werkwijze
Spirit4you probeert zijn doelstellingen te behalen door middel van de volgende speerpunten: 

  • Doorstroming: Spirit4you verbetert de doorstroom van het vo naar mbo/arbeid en hbo. Voorbeelden hiervan zijn VOROC en de Warme overdracht.

  • Verbinding: Spirit4you verbindt scholen rond thema’s die belangrijk zijn voor zowel het vo als het mbo en hbo. Hiermee probeert Spirit4you scholen bewuster te maken van de processen die invloed hebben op de schoolloopbaan van de leerling. Een voorbeeld hiervan is Spots on Jobs.

  • Samenwerking: Spirit4you verleent medewerking aan projecten die door derden worden georganiseerd en aansluiten op de doelstellingen. Zo is Spirit4you bijvoorbeeld betrokken bij de kerngroep VSV regio Haaglanden en de Techniekagenda Haaglanden.