PRO/VSO/Entree

Vanaf begin 2017 ondersteunt Spirit4you scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Entree-opleidingen, in het kader van de juiste doorstroom naar mbo, werk of dagbesteding.

In het linker menu staat een overzicht van de thema's die horen bij deze ondersteuning.

Met regelmaat worden bijeenkomsten voor pro en vso georganiseerd.

Gemeenten verzorgen de monitoring van leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs doorstromen naar mbo, werk of dagbesteding. Deze monitoring wordt ondersteund vanuit VOROC, een digitaal systeem voor scholen m.b.t. de overstap van leerlingen vanuit het vo.

Hier vindt u de overstaprapportage van september 2019.