LOB netwerk pro en vso

Spirit4you heeft een adviserende en ondersteunende rol bij het LOB-netwerk van scholen voor praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs. In de netwerkbijeenkomsten worden ontwikkelingen en activiteiten in het kader van LOB besproken en verder uitgewerkt.

Contact

U kunt contact opnemen met

Petra Kalee

p.kalee@spirit4you.nl