LOB netwerk havo 3 en 4

Vanaf september 2017 bestaat het netwerk LOB-coördinatoren havo 3 en 4. Tijdens de bijeenkomsten van het netwerk wordt ingegaan op de overstap van leerlingen uit havo 3 en 4 die de overstap gaan maken naar het mbo. Ingezet wordt op activiteiten en afstemming waardoor deze overstap beter gestroomlijnd wordt.

Feiten & cijfers

Het netwerk LOB-coördinatoren havo 3 en 4 komt minimaal 3 keer per schooljaar bijeen, op nader af te spreken data.

Contact

U kunt contact opnemen met

Petra Kalee

p.kalee@spirit4you.nl