Professionalisering

Met de projecten die onder Professionalisering vallen, probeert Spirit4you scholen te ondersteunen om de overstap van leerlingen van vo naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding beter voor te bereiden en soepeler te laten verlopen.
 
In het linker menu staat een overzicht van de projecten die onder Professionalisering vallen.
 
Tijdens professionaliseringsmiddagen en netwerkbijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die de kennis en vaardigheden rond LOB, begeleiding en samenwerking vergroten.
Ook faciliteert Spirit4you op vraag teams van scholen bij het ontwikkelen en vaststellen van een LOB-visie en-missie en de uitwerking daarvan.
Op vraag van derden (gemeenten, schoolbesturen) handelt Spirit4you vanuit de functie van denktank en expertisepunt.