Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you vo-mbo, jaargang 12, nr. 9, juni 2019  
 

Opening Haags Onderwijsjaar 2019-2020 op 12 september 2019

Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal luidt graag samen met u op donderdag 12 september 2019 de start van het nieuwe onderwijsjaar in. Locatie: theater Dilligentia. Dit jaar worden voor het eerst vertegenwoordigers van alle Haagse scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs gezamenlijk uitgenodigd. Hier kunt u zich aanmelden: www.openingonderwijsjaardenhaag.nl

 

Uitnodiging Onderwijscafé VO op 19 september 2019

Spirit4you en HCO nodigen u van harte uit voor het Onderwijscafé VO op donderdag 19 september 2019. Het thema van de avond: iedere leerling een succesvolle schoolloopbaan: hoe maken we van LOB een samenhangend programma gedurende de hele schoolloopbaan van de leerling?

Tijdens deze avondsessie zullen we wetenschappelijke inzichten en succesvolle initiatieven uit de praktijk rondom dit thema met elkaar verkennen en bespreken. De avond start met een lezing van bijzonder hoogleraar Marinka Kuijpers. Daarnaast besteden we middels een panelgesprek aandacht aan succesvolle initiatieven uit de praktijk. De avond heeft een interactief karakter met ruimte voor eigen inbreng en het delen van ervaringen met andere onderwijsprofessionals.

Deelname aan dit onderwijscafé is gratis. U kunt zich aanmelden via de volgende link (hier staat ook praktische informatie zoals tijdstip en locatie): www.hco.nl/agenda/onderwijscafe-vo 

 

Uitreiking Haagse Stageprijs 2018-2019

Voor veel jongeren van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree volgt er na de schoolperiode werk of dagbesteding. Stages zijn daarom heel belangrijk! Op dinsdag 25 juni 2019 is voor de vierde keer de Haagse stageprijs voor het schooljaar 2018-2019 door wethouder Saskia Bruines uitgereikt. Een onderscheiding voor die leerling die een bovengemiddelde ontwikkeling heeft doorgemaakt tijdens haar stageperiode: Rishana Jangi van Hofstede College Praktijkonderwijs. Ook is er een prijs uitgereikt aan Rijwielhandel Claassen. Dit stagebedrijf heeft zich bijzonder ingespannen om leerlingen een goede stage en begeleiding te bieden. Gefeliciteerd! Klikt u hier voor het filmpje van de genomineerde stagiaires. En klikt u hier voor het filmpje van de stagebedrijven die genomineerd waren.

 

Bekijk Je Toekomst Nu beurs 2019

Op maandag 9 en dinsdag 10 december is de eerste editie van de Bekijk Je Toekomst Nu beurs! Dit is de opvolger van Spots on Jobs. De Bekijk Je Toekomst Nu beurs vindt plaats in het World Forum. Leerlingen krijgen hier de gelegenheid om kennis te maken met een breed aanbod van opleidingen en beroepen. Scholen zijn inmiddels uitgenodigd om zich aan te melden. En de aanmeldingen stromen binnen! Meer informatie volgt.

 

Je gaat het maken in de Bouw & Infra!

Interessant voor leerlingen: de website www.jegaathetmaken.nl biedt een overzicht van alle bouwopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Studenten en zij-instromers vertellen over hun opleiding en beroep. Op de 'watch this' pagina zijn vele filmpjes te bekijken over bouwopleidingen, beroepen en innovaties.

 

Wetswijziging vavo

Op 1 augustus 2019 treedt een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in werking, die de regels voor de toelating tot de vavo verruimt. Vanaf dan kunnen jongeren die in de loop van het studiejaar 18 jaar worden én die niet meer zijn ingeschreven bij een vo-school toegelaten worden tot de vavo. De Rutte-regeling, die de toegang regelt voor 16- en 17-jarigen die wel bij een vo-school staan ingeschreven, blijft in stand.

Aangezien de betreffende jongeren geen stamschool hebben, is er een andere instatie nodig die de doorverwijzing naar de vavo regelt. Deze rol ligt bij de gemeente. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar toestemming geeft voor de aanmelding bij de vavo (als gebleken is dat dit inderdaad de geschikte plek is). De vavo beslist uiteindelijk of de jongere daadwerkelijk geplaatst wordt op de vavo.

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl