Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you vo-mbo, jaargang 12, nr. 4, februari 2019  
 

Preventieproject De Overstap: informatie over de nieuwe werkwijze

De gemeente Den Haag ondersteunt vo-scholen sinds een aantal jaren bij de doorstroom van overstappers naar vervolgonderwijs om schooluitval te voorkomen. Het doel is om door betere afstemming en samenwerking tussen scholen en de gemeente risico-overstappers in beeld te krijgen en met een gezamenlijk plan een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs te realiseren. Scholen kunnen van deze ondersteuning gebruik maken door de risico-leerlingen aan te melden in VOROC. Met ingang van dit jaar heeft de gemeente Den Haag het proces verbeterd en aangescherpt.

De leerplichtambtenaar neemt begin maart contact op met de decaan of zorgcoördinator van de vo-school voor een gesprek over de overstappers en de leerlingen die daarin een risico vormen. Daarna kan de vo-school de betreffende risico-leerlingen in VOROC aanmelden.
Voor de zomervakantie neemt de leerplichtambtenaar nogmaals contact op met de school.

Tijdspad

Het tijdspad van De Overstap ziet er als volgt uit:

Begin schooljaar tot 1 maart

Voorbereiding en begeleiding van leerlingen door het vo

Begin maart

Inventarisatie risico-leerlingen door vo in overleg met LPA (leerplichtambtenaar)

Vanaf maart

Start aanmeldingen risico-leerlingen bij gemeente door vo-school (doorlopend)

Begin april

Start begeleidingstrajecten risico-leerlingen (aanmelding vo)

Begin juli

Inventarisatie en aanmeldingen risico-leerlingen door vo in overleg met LPA

Begin augustus

Controle gemeente risico-leerlingen niet aangemeld door vo

Vanaf augustus

Start spoed-begeleidingstrajecten risico-leerlingen (niet vo)

Eind augustus

Inventarisatie en aanmeldingen No-Show door MBO in overleg met LPA

September

No-Show actie

Oktober

Afronding de Overstap (overgang reguliere processen)

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl