Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you vo-mbo, jaargang 12, nr. 7, april 2019  
 

Regiobijeenkomst 'Van onderwijs naar werk' op 23 mei

Het Expertisepunt LOB organiseert in de regio West op donderdag 23 mei 2019 van 14.00 tot 17.00 uur een inspiratiemiddag over het voorbereiden van leerlingen en studenten op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we jongeren uitdagen om zich te verdiepen in wat werk en opleidingen daadwerkelijk inhouden? Hoe kunnen scholen hierin samenwerken met het werkveld? Stimuleren we jongeren om zich te richten op banen in tekortsectoren of is het advies juist om je hart te volgen? En is netwerken echt zo belangrijk voor je loopbaan? Dat zijn vragen die deze middag centraal staan. Hier vindt u het programma. Aanmelden graag voor 15 mei 2019. Locatie: Migratiemuseum, Hoge Zand 42 in Den Haag.

 

Save the date: professionaliseringsmiddag op 20 juni 

Zet u het alvast in uw agenda? Op 20 juni organiseert Spirit4you een professionaliseringsmiddag met het thema 'de bouw'. Uitnodiging en programma volgen na de meivakantie.

 

Save the date: netwerk havo/mbo/hbo op 4 juli 

Op donderdag 4 juli is de volgende bijeenkomst van het nieuwe netwerk havo/mbo/hbo. We gaan dan met elkaar verder en concreter in op de wensen van deelnemers hoe de doorstroom versterkt kan worden. Het uitgewerkte programma volgt. We sluiten de middag zomers af.

 

Nieuw jaarprogramma Spirit4you 2019-2020

We zijn druk bezig met het opstellen van een nieuw jaarprogramma voor het schooljaar 2019-2020. Indien u ideeën hiervoor heeft, laat het ons weten via info@spirit4you.nl. 

 

Eindrapportage VOROC 2017-2018

In de eindrapportage van VOROC over schooljaar 2017-2018 vindt u informatie over de vmbo leerlingen die in de regio Haaglanden in het genoemde schooljaar de overstap maakten naar vervolgonderwijs. Hier vindt u de eindrapportage VOROC 2017-2018.

 

Impressie Spots Special 14 maart

Op donderdag 14 maart 2019 vond de 4e editie van Spots Special plaats in zalencentrum De Opera in Den Haag. Meer dan 200 leerlingen vanuit praktijkonderwijs en 190 leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs hebben kennisgemaakt met entree-opleidingen, begeleid en beschermd werk, dagbesteding en vrije tijdsbesteding. Een impressie van Spots Special vindt u hier.

 

VSV-NEE

Scholen en gemeenten werken in de regio Haaglanden intensief samen om voortijdig schooluitval (vsv) steeds verder terug te dringen. Op de website www.vsv-nee.nl vindt u alle activiteiten en maatregelen om vsv aan te pakken. Hier vindt u de nieuwste nieuwsbrief van vsv-nee.

 

Doorstroomrecht vmbo-ers naar de havo

De nieuwe wet die het doorstroomrecht van vmbo-ers naar de havo moet regelen, heeft vertraging opgelopen. Vmbo-leerlingen die, vooruitlopend op de nieuwe wet, een extra vak hebben gekozen, mogen van deze vertraging niet de dupe worden. Daarom adviseert de VO-raad scholen om nu al in de geest van het wetsvoorstel te handelen en vmbo-leerlingen met een extra vak toe te laten op de havo. Het artikel van de VO-raad vindt u hier.

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl