Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you vo-mbo jaargang 12 nr. 3, dec. 2018  
 

Nieuwe programmamanager Spirit4you vo-mbo

Met ingang van 1 november 2018 is Petra Kalee programmamanager Spirit4you vo-mbo. Petra en haar collega Ellen Heikamp stellen zich hier graag aan u voor.

 

Spots on Jobs

Op donderdag 17 januari 2019 is het weer tijd voor Spots on Jobs! Dé opleidingen- en beroepenbeurs voor vmbo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar in Den Haag en omgeving. Tussen 14.00 en 20.00 uur zijn de leerlingen van harte uitgenodigd om samen met hun ouders, decaan en/of mentor de beurs te bezoeken (Opera zalencentrum). Bedrijven en scholen uit de regio presenteren zich op deze beurs. Vakmensen laten zien wat hun werk inhoudt en voorlichters en studenten van mbo-scholen vertellen over de opleidingen. Vmbo-leerlingen kunnen hier rondneuzen, opdrachten maken en al hun vragen stellen. Voor meer informatie klikt u hier.

Om zoveel mogelijk uit Spots on Jobs te halen, is het belangrijk dat leerlingen goed voorbereid naar de beurs komen. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld. De lesbrieven zijn gericht op vmbo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar. Voor beide groepen is een eigen voorbereidende les gemaakt. De les die ze naderhand maken is voor beide leerjaren hetzelfde. Voordat ze naar de beurs gaan, maken ze les 1. Hiermee verdiepen ze zich alvast in de opleidingen en beroepen die er zijn. Na afloop van de beurs maken ze les 2 en verwerken hiermee hun indrukken en nieuwe inzichten. Het lesmateriaal is de vinden in de LOBBOX vmbo op www.bekijkjetoekomstnu.nl. Om direct naar het lesmateriaal te gaan klikt u hier.

 

Op stage

In het derde en vierde jaar gaan leerlingen op stage. Ze maken kennis met de werkvloer en ontdekken wat het werk inhoudt. Ze krijgen collega’s en doen tijdens hun stage een schat aan ervaring op. Zo komen ze erachter wat ze wel en niet leuk vinden en wat bij hen past; hun toekomstbeeld wordt concreter. Maar stage lopen begint niet op de eerste stagedag. Er komt allerlei voorbereidend werk bij kijken. Ook tijdens en na de stage zullen leerlingen aan de slag moeten. Hoe grondiger ze zich erin verdiepen, hoe meer ze uit hun stage halen.
Met het nieuwe lespakket Op stage doorlopen leerlingen een aantal stappen. Ze beginnen met de vraag waarom je eigenlijk op stage gaat en eindigen met een reflectieopdracht. De opdrachten vormen een houvast bij alle onderdelen van het stageproces. Het lesmateraal is te vinden in de LOBBOX vmbo op www.bekijkjetoekomstnu.nl. Om direct naar het lesmateriaal te gaan klikt u hier.

 

Coaching MBO4YOU: toestemming van ouders

Voor veel leerlingen is het kiezen van een vervolgopleiding een lastige keuze. Gelukkig hoeven ze dit niet alleen te doen. De decaan en mentor zijn hierover met de leerlingen in gesprek, maar ook de ouders hebben hierin een belangrijke rol. Als een leerling er toch niet goed uitkomt welke keuze het beste bij zijn of haar talenten past, kan hij of zij gebruik maken van MBO4YOU. MBO4YOU is een coachingsproject, waarmee leerlingen in het vmbo met hulp van een professionele coach soepeler de overstap naar het mbo kunnen maken. Voor dit traject is toestemming van de ouders nodig. Een voorbeeldbrief die de school aan de ouders kan sturen vindt u hier

 

Terugblik Spots Experience

In het tweede leerjaar kiezen leerlingen een profiel. Ze zijn bezig met basale vragen over hun toekomst zoals: wat vind ik leuk, wat kan ik goed en wat voor beroepen of soorten werk zijn er allemaal? Om hun oriëntatie te ondersteunen is op 15 november 2018 de profielenbeurs Spots Experience georganiseerd. Leerlingen konden zich aan de hand van vragen en opdrachten op de verschillende beroepsrichtingen oriënteren. Ze ontdekten welke vaardigheden en talenten je daarvoor nodig hebt. Voor een impressie van Spots Experience klikt u hier.

 

Naslagwerk professionaliseringsmiddag

Op 1 november 2018 kwamen decanen en mentoren van vo-scholen, professionals van het mbo en andere geïnteresseerden bijeen op de Aspasialaan van ROC Mondriaan voor een interactieve bijeenkomt over onder andere: lob in het mbo, overstap vo naar mbo, het gebruik van de leerroutekaart en verankering van het loopbaandossier. Presentaties en andere documenten van deze professionaliseringsmiddag vindt u hier.

 

Ter inspiratie: in gesprek met een coach 

MBO4YOU is een coachingstraject voor vierdejaars vmbo-leerlingen die ondersteuning en begeleiding kunnen gebruiken bij de overstap naar het mbo. Hans Nonnekes is coach bij dit project. 'Het geeft ontzettend veel voldoening als je een jongere voor het onderwijs kunt behouden.' Voor het interview met Hans klikt u hier.

 

Ander relevant nieuws

De meest recente nieuwsbrief van VOROC treft u hier aan.

De meest recente nieuwsbrief VSV NEE over het terugdringen van voortijdig schooluitval in de regio Haaglanden treft u hier aan.

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl