Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you jaargang 11 nr. 9, april 2018  
 

Routekaart verder zonder diploma

Wanneer een jongere zijn diploma niet behaald heeft op het v(mb)o, is de beste optie het jaar over te doen. Soms moet een andere route gekozen worden. Om dit goed te kunnen bespreken met de jongere is in overleg met de kerngroep vsv Haaglanden de Routekaart Verder zonder Diploma samengesteld. De kaart is bedoeld als ondersteuning voor iedereen die jongeren begeleidt naar de volgende stap. Kijk hier voor meer informatie.

Netwerk vso - mbo

Op donderdag 31 mei staat een netwerkmiddag vso-mbo gepland, bij ROC Mondriaan, Leeghwaterplein in de symposiumzaal. Het programma gaat vooral over de aansluiting vso-mbo en de afstemming die daarbij nodig is. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.

Netwerk ISK

Op donderdag 14 juni van 14.00 tot 16.00 uur komt het netwerk ISK bijeen. We zijn te gast bij het Edith Steincollege op het Louis Couperusplein. Tijdens de middag is er o.a. aandacht voor de kersverse Lobbox ISK. Ook willen we nader ingaan op de Leerroutekaart, die in ontwikkeling is voor Den Haag en omgeving. Hier leest u meer informatie over de middag en vindt u de mogelijkheid u aan te melden.

Netwerk havo-mbo

Op 21 juni van 14.30 tot 16.30 uur komt het netwerk havo-mbo voor de tweede keer dit schooljaar bijeen. We zijn te gast bij ROC Mondriaan Koningin Marialaan. Onderwerpen die centraal staan deze middag: informatie over mbo-opleidingen, stand van zaken huidige havo-overstappers en doorstroom naar het hbo. U bent hartelijk welkom u aan te melden voor deze middag.

Ouderbetrokkenheid en LOB

In het schooljaar 2016-2017 hebben 6 scholen uit de regio Haaglanden deelgenomen aan het City Deal project. Op iedere school zijn activiteiten ontwikkeld ten behoeve van het versterken van de betrokkenheid van ouders bij de loopbaan van hun kind en/of het versterken van werkexploratie in het kader van LOB. Hier leest u meer over de ervaringen van de scholen en de resultaten van het onderzoek, behorend bij City Deal.

Maatwerktraject onderwijs & werk

Sinds januari 2018 bestaat het maatwerktraject Onderwijs & Werk. Het project is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar die nog staan ingeschreven bij het FlexCollege, een entreeopleiding of een mbo2-opleiding, en die in de reguliere setting geen of weinig perspectief hebben op een succesvolle afronding daarvan, maar die wel te begeleiden zijn naar school, leerwerkplek of werk. Het project is aanvullend aan de reguliere ondersteuning vanuit de scholen. Scholen kunnen deze jongeren aanmelden bij het project. Hier leest u meer over het maatwerktraject Onderwijs & Werk.

Warme overdracht 

Een paar honderd leerlingen zijn in VOROC aangevinkt voor de Warme overdracht. Na de meivakantie wordt geïnventariseerd voor welke leerlingen een persoonlijk contact tussen vo en mbo nog wenselijk is. De week van 24 juni is de week van de Warme overdracht. Noteert u in deze week alvast een aantal contactmomenten in uw agenda om over uw leerlingen/toekomstige studenten in gesprek te gaan met betrokkenen!

Enquête tevredenheid over Spirit4you

In 2017 heeft Spirit4you een groot aantal diensten verleend op het gebied van monitoring, loopbaanoriëntatie, aandacht voor kwetsbare jongeren, begeleiding van de overstap, overdracht en zorg, netwerken en professionalisering. Deze onderwerpen kwamen aan bod in een tevredenheidsenquête. Met het resultaat ervan hopen we de kwaliteit van de diensten van Spirit4you in de nabije toekomst te verbeteren. Hier leest u de uitkomsten van de enquête. 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl