Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you jaargang 11 nr. 8, maart 2018  
 

Spots op 15 maart 2018

Spots Special en Spots on Jobs, op 15 maart beide op één dag! Zo konden honderden leerlingen die tijdens de stormdag in januari niet naar Spots on Jobs konden komen, toch nog de beurs bezoeken. Maar liefst 725 leerlingen vanuit het vmbo, 275 vanuit het pro en 250 vanuit het vso kwamen naar 'hun eigen Spots' in 'hun eigen zaal'. Veel dank aan allen die meewerkten de beurs tot een succes te maken!

Jaarrapportage Spirit4you

De Jaarrapportage Spirit4you toont een overzicht van producten en acticviteiten, ontwikkeld en aangeboden in 2017. Per onderdeel wordt een korte terugblik benoemd. Ook wordt een aantal ontwikkelingen apart benoemd en wordt een overzicht getoond met deelname van scholen uit de regio aan de diverse projecten. 

Masterclass on tour

Op donderdag 19 april wordt de Masterclass on Tour georganiseerd voor collega's vanuit vmbo en mbo. We brengen een bezoek aan bedrijven vanuit kansrijke sectoren. Deelnemers ervaren de praktijk van vier kansrijke en innovatieve branches en kunnen met deze ervaringen hun leerlingen weer een stukje beter begeleiden op het pad van LOB. We starten bij Hilton The Hague. Hier leest u meer informatie en vindt u de mogelijkheid u aan te melden. Het maximum aantal deelnemers is 30.

Enquête Spirit4you

In 2017 gaf Spirit4you aandacht aan projecten horend bij loopbaanoriëntatie, het voorkomen van vsv, VOROC en scholing van professionals. Wij ontvangen graag uw mening en mate van tevredenheid over deze projecten. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u via deze link onze enquête in wilt vullen. Dit kost u maximaal 10 minuten. De uitkomsten worden gebruikt om het programma van Spirit4you voor het schooljaar 2018-2019 aan te scherpen en te verbeteren. Hartelijk dank voor uw medewerking!

LOB paspoort

Onlangs werd de gebruiksvriendelijkheid van het LOB paspoort verbeterd.  De introductie-pagina is meer in lijn met de rest opgemaakt, de beschikbaarheid op de mobiele telefoon is aanzienlijk verbeterd en de invoervelden op de pagina "Op onderzoek uit" zijn vergroot. Het LOB paspoort wordt ruim gebruikt in Haaglanden. Aan het eind van het schooljaar wordt een rapportage samengesteld. Reacties op inhoud en gebruik zijn altijd welkom via info@spirit4you.nl.

LOB en Loopbaangesprekken

Hoe borg je LOB in de school? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij LOB, zowel de mentor, de leerling als de ouder? En hoe zorg je er als mentor voor dat de leerling meer eigenaar wordt van zijn eigen loopbaanproces? Via Spirit4you kunt u met uw schoolteam deelnemen aan een training, waarin aan mentoren handvatten worden gegeven om LOB concreter en beter vorm te geven. Hier leest u meer over deze training en over de wijze van aanmelden.

Factsheet RMC Haaglanden

In de Factsheet VSV van het ministerie van OC&W, convenantsjaar 2016-2017, vindt u de voorlopgie cijfers van de nieuwe voortijdig schoolverlaters van de regio Haaglanden-Westland. De cijfers zijn gerangschikt per onderwijssoort en worden afgezet tegen de landelijke gemiddelden en tegen de landelijke streefnorm. De cijfers worden uitgesplitst naar o.a. gemeenten, leeftijd en scholen en bieden daarmee een ruime hoeveelheid aan managementsinformatie.  

Professionaliseringsmiddag 22 maart

Een volle zaal met deelnemers was op donderdag 22 maart aanwezig bij de professionalseringmiddag van Spirit4you, bij ROC Mondriaan Aspasialaan. Uit de evalatie blijkt dat de aanwezigen tevreden waren over de middag én dat er nog veel wensen zijn voor volgende professionaliseringsmiddagen. Een evaluatie van de middag en de presentaties van inleiders en workshopleiders vindt u hier.

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl