Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you jaargang 11 nr. 7, februari 2018  
 

Positieve doorstroom naar het mbo

Op 22 maart organiseert Spirit4you een professionaliseringmiddag rond het thema Positieve doorstroom naar het mbo. Doorlopende lijnen techniek en zorg en welzijn, in gesprek met mbo-stagiairs en hun praktijkbegeleiders, kansrijke beroepen en opleidingen: deze onderwerpen en meer komen tijdens de middag aan de orde. We zijn op 22 maart te gast bij ROC Mondriaan Aspasialaan. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.

Training LOB en loopbaangesprekken

Hoe borg je LOB in de school? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij LOB, de mentor, de leerling en de ouder? De mentor ondersteunt leerlingen bij het reflecteren op concrete LOB-ervaringen en het bepalen van de vervolgstap. Maar hoe doe je dat? In samenwerking met het Loopbaancollectief bieden we scholen een gratis training op maat aan om dit proces goed vorm te geven. Hier leest u meer over de training en vindt u de mogelijkheid uw school aan te melden.

Netwerk ISK

Half februari kwamen ruim 20 collega's van ISK-, mbo- en hbo- scholen en vertegenwoordigers van gemeenten bij elkaar tijdens de eerste bijeenkomst van het ISK-netwerk. Doel van dit netwerk is, door meer samenwerking jongeren te ondersteunen bij hun loopbaankeuze en de doorstroom naar vervolgonderwijs. De komende maanden wordt gewerkt aan een aparte Lobbox voor ISK. Ook wordt alle beschikbare informatie gedeeld over trajecten richting Entree, mbo, hbo, werk, inclusief contactpersonen. De aanwezigen op de middag worden binnenkort nader geïnformeerd over de vervolgstappen. Mocht u suggesties of opmerkingen hebben m.b.t. dit netwerk, dan bent u hartelijk welkom te reageren via info@spirit4you.nl.

Retourtje School- Bedrijf

In aansluiting op de ervaringen tijdens Spots on Jobs biedt Spirit4you voor leerlingen een activiteit op maat om een beroepsoriënterend bezoek te brengen aan een bedrijf, of op school in gesprek te gaan met een vertegenwoordiger van een bedrijf/instelling. Het project Retourtje School-Bedrijf biedt hiervoor mogelijkheden op maat. Hier vindt u meer informatie over dit project en de mogelijkheid een klas of leerjaar aan te melden op een moment dat het de school goed uitkomt.

BBL workshop

Hebben uw leerlingen zich aangemeld voor een BBL-opleiding? Dan kunnen ze wellicht extra ondersteuning gebruiken. Op de BBL-workshopmiddag op 8 maart wordt nader ingegaan op onderwerpen als solliciteren, het zoeken van een passende opleiding en de juiste leerwerkbaan . Leerlingen die gebaat zijn bij deze extra stimulans kunt u aanmelden via deze aanmeldlink. De workshop wordt gehouden bij Centrum 1622 op de Brouwersgracht in Den Haag.

LOB netwerk

Op 8 maart vinden vo-decanen en mbo-voorlichters/loopbaanadviseurs/contactpersonen elkaar tijdens het vierde LOB netwerk in dit schooljaar, dit keer bij ROC Mondriaan op de Brasserskade. Jarenlang werd dit netwerk voorgezeten door Nico Stad van Veurs Lyceum, waarvoor hartelijk dank! Nu wordt het stokje overgedragen aan een vo-mbo-duo: Claar van der Borg van Segbroek en Leo Plugge van ROC Mondriaan. Bij voorbaat dank voor de inzet!

Spots on Jobs na de storm

Alle leerlingen die op 18 januari door de storm niet naar Spots on Jobs konden komen krijgen een herkansing op 15 maart. Dan wordt tegelijkertijd met Spots Special een tweede Spots on Jobs georganiseerd voor een kleine 1000 leerlingen, hun begeleiders en hun ouders. Met dank aan iedereen die zich extra inzet deze beroepenbeurs voor de tweede keer in een paar maanden goed neer te zetten! 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl