Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you jaargang 11 nr. 11, juni 2018  
 

 

Handreiking Ouders en LOB

Vorig schooljaar namen zes scholen in Den Haag e.o. deel aan het Citydeal-project, om inzicht te krijgen in de mate waarin ouders meer betrokken kunnen worden bij de loopbaan van hun kind. De uitkomsten van dit project, waaraan meer scholen in Nederland deelnamen, zijn gebundeld in de praktische Handreiking Ouders en LOB. De handreiking is bedoeld ter inspiratie van scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken. Het voorbeeldmateriaal is gebaseerd op de activiteiten zoals deze op de deelnemende scholen hebben plaatsgevonden. Hier vindt u Handreiking Ouders en LOB. Van harte aanbevolen!

Lobbox ISK

Vers van de pers: de Lobbox ISK! In samenwerking met vertegenwoordigers van ISK-scholen en mbo-instellingen in de regio werd de afgelopen maanden gewerkt aan deze nieuwe box vol lesmateriaal voor ISK-leerlingen. Met materiaal, ook voor ouders, om zicht te krijgen op mogelijkheden, het onderwijssysteem, beroepen en opleidingen. De komende maanden wordt de Lobbox ISK uitgebreid met o.a. filmmateriaal. Suggesties en reacties zijn hartelijk welkom via info@spirit4you.nl.

Nieuw schooljaar, nieuw programma

Ook in schooljaar 2018-2019 biedt Spirit4you activiteiten, producten en ondersteuning aan rond vijf verschillende thema's: A. Monitoring van overstap naar en uitval in het mbo/werk/dagbesteding,  B. Loopbaanoriëntatie, C. Aandacht voor kwetsbare jongeren,
D. Begeleiding van de overstap, overdracht en zorg en E. Netwerken en professionalisering. Het programma Spirit4you 2018-2019 wordt binnenkort naar alle scholen gestuurd, bestemd voor o.a. de directiekamer en de docentenkamer.   

Spots on Jobs en Spots Experience

In overleg met scholen vo en mbo is afgesproken dat we komend schooljaar beter tegemoet komen aan de wensen van de leerlingen van het vo als het gaat om het bezoek aan Spots on Jobs. De leerlingen van leerjaar 4 hebben, samen met hun ouders, vooral behoefte aan informatie over opleidingen: Spots on Jobs. Deze beurs vindt plaats op donderdag 17 januari 2019. De leerlingen van de onderbouw hebben meer behoefte aan het ontwikkelen van een beter beroepsbeeld, het onderzoeken van hun talenten en de oriëntatie op de profielen in de bovenbouw van het vmbo. Voor die leerlingen wordt Spots Experience aangeboden op donderdag 15 november 2018. Scholen kunnen zich binnenkort aanmelden voor Spots Experience. Voor vragen en reacties: info@spirit4you.nl.

Warme overdracht en afronding van het schooljaar

Vmbo- en mbo-scholen zijn geïnformeerd over de leerlingen die 'warm overgedragen' worden in het kader van een goede start op het mbo. Afgesproken is dat vanuit het mbo contact wordt opgenomen met het vmbo. We gaan ervan uit dat iedereen elkaar weet te vinden. Indien nodig kunt u terecht bij info@spirit4you.nl.

Voor de afronding van het schooljaar m.b.t. de overstap naar het mbo is van belang dat VOROC goed wordt bijgewerkt. Afgesproken is dat de uitslag van het examen z.s.m. wordt verwerkt. Er kan contact worden opgenomen met het mbo of met Leerplicht wanneer er zorgen zijn over plaatsing op de juiste opleiding. Via helpdesk@voroc.nl kunt u ondersteuning aanvragen, wanneer er vragen of knelpunten zijn. 

 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl