Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you jaargang 11 nr. 10, mei 2018  
 

Spirit4you en AVG

Spirit4you beheert een lijst met namen van lezers van deze nieuwsbrief. Deze lijst bestaat uit e-mailadressen van mensen die zichzelf hebben aangemeld en mensen die deelnemen aan activiteiten van Spirit4you. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen en worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief of het communiceren over activiteiten. Spirit4you is verplicht te checken of u de nieuwsbrief van Spirit4you wilt blijven ontvangen. Blijft u de nieuwsbrieven graag ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.

Nog meer AVG

De afgelopen weken is ingezet met de aanpassing van een aantal zaken met betrekking tot het opslaan van gegevens van leerlingen. Zo moeten leerlingen/ouders vanaf nu een extra toestemmingsveld invullen bij het doorstroomformulier, het MBO4YOU-formulier en het LOB paspoort. Ook is de bewerkersovereenkomst van VOROC aangepast, evenals de regels voor het opslaan en bewaren van de gegevens. Hiermee is Spirit4you "AVG-proof". Meer informatie ontvangt u per mail of leest u via de nieuwsbrief van VOROC.

VOROC

De laatste weken voor de uitslag van het examen zijn ingegaan. Wanneer straks blijkt dat een jongere zijn diploma niet behaald heeft op het v(mb)o, is de beste optie het jaar over te doen. Soms moet een andere route gekozen worden. Om dit goed te kunnen bespreken met de jongere is in overleg met de Kerngroep vsv Haaglanden de Routekaart Verder zonder Diploma samengesteld. De kaart is bedoeld als ondersteuning voor iedereen die jongeren begeleidt naar de volgende stap. Hier vindt u meer informatie over de Routekaart Verder zonder diploma.

Warme overdracht

De vmbo-scholen in de regio zijn afgelopen weken benaderd om aan te geven voor welke leerlingen een extra gesprek, de Warme overdracht, wenselijk is in het kader van een positieve start op het mbo. De week van 24 juni is de week waarin deze gesprekken gaan plaatsvinden. Het initiatief daarvoor wordt genomen vanuit het mbo. Zowel het vmbo als het mbo krijgen binnenkort nader bericht over de gewenste acties tijdens de week van de Warme overdracht.

Netwerk vso - mbo

Op donderdag 31 mei staat een netwerkmiddag vso-mbo gepland, locatie ROC Mondriaan Leeghwaterplein. Het programma gaat vooral over de aansluiting vso-mbo en de afstemming die daarbij nodig is. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vidt u hier.

Netwerk ISK

Op donderdag 14 juni van 14.00 tot 16.00 uur komt het netwerk ISK bijeen. We zijn te gast bij het Edtih Steincollege op het Louis Couperusplein. Tijdens de middag is er o.a. aandacht voor de kersverse Lobbox ISK. Ook willen we nader ingaan op de Leerroutekaart, die in ontwikkeling is voor Den Haag en omgeving. Hier leest u meer informatie over de middag en vindt u de mogelijkheid u aan te melden.

Netwerk havo - mbo

Op 21 juni van 14.30 tot 16.30 uur komt het netwerk havo-mbo voor de tweede keer dit schooljaar bijeen. Onderwerpen die centraal staan deze middag zijn: informatie over mbo-opleidingen, stand van zaken huidige havo-overstappers en doorstroom via mbo naar hbo. U bent hartelijk welkom u aan te melden voor deze middag, kijk hier voor meer informatie.

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl