Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-mbo-hbo jaargang 2 nr. 2, oktober 2019  
 

Versterking programmamanagement Spirit4you

Kort geleden verwelkomden we in het programmamanagement Spirit4you Jacques Kranenveld, bij velen in de mbo-wereld een bekende. Met de komst van Jacques is de doorlopende lijn vo-mbo-hbo goed geborgd. Het programmamanagement Spirit4you bestaat nu uit Petra Kalee, Mascha Westgeest, Karina Baarda, Jacques Kranenveld en Chalini Doekhi. Wij gaan ervoor met elkaar de activiteiten van Spirit4you zo goed mogelijk neer te zetten. U bent welkom bij ons aan te kloppen!

Event Bekijkjetoekomst in het hbo

Wat een prima eerste editie van Bekijkjetoekomst in het hbo hadden we op 1 oktober! Ruim 2500 havisten, mbo-studenten en ouders brachten een bezoek aan het event. Tien hbo-sectoren presenteerden zich met opdrachtjes, beeldmateriaal en gesprekken met studenten, waardoor jongeren meer inzicht kregen in de sector. Op het Wegwijs in het hbo-plein kwamen de bezoekers van alles te weten over o.a. hbo en financiën, hbo en arbeidsmarkt, tussenjaar, huisvesting en hbo-studievaardigheden. Op het plein Interesses en Kwaliteiten werden veel opdrachten gedaan in het kader van het ontdekken van vaardigheden en voorkeuren, sterke en minder sterkte kanten. Het event Bekijkjetoekomst in het hbo wordt uitgebreid geëvalueerd. Hier vindt u alvast een eerste waardering, naar aanleiding van korte enquêtes tijdens het event. Een beeldverslag van het event vindt u hier

Symposium Coaching en begeleiding naar/op het hbo 14 november

In het kader van een betere doorstroom naar het hbo en een betere start en verblijf op het hbo wordt op 14 november het symposium Coaching en Begeleiding naar/op het hbo georganiseerd. Het symposium is bestemd voor collega's in vo, mbo en hbo en overige geinteresseerden. Hier vindt u de uitnodiging met het complete programma en de mogelijkheid tot aanmelden.

Masterclass Help! Ik kan niet kiezen

Veel havo-leerlingen en ook mbo-studenten vinden het moeilijk om de juiste hbo-opleiding te kiezen. Speciaal voor hen én voor hun ouders wordt op maandag 18 november de masterclass Help! Ik kan niet kiezen aangeboden. Hier vindt u de uitnodiging voor de masterclass met de mogelijkheid tot aanmelden. Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar uw leerlingen/studenten en hun ouders? Hartelijk dank! U bent zelf natuurlijk ook welkom.

Nieuw in de lobbox: Hbo studiekeuze

Om op school mee aan de slag te gaan: acht opdrachtkaarten ter voorbereiding op het maken van de keuze voor een hbo-opleiding. Begin bij jezelf, wat zijn je interesses en kwaliteiten, welke richtingen zijn er...en nog veel meer. Bij de opdrachtkaarten hoort een docentenhandleiding, waardoor iedere collega makkelijk uit de voeten kan met dit lesprogramma. Natuurlijk horen we graag hoe dit nieuwe onderdeel van de lobbox u en uw leerlingen bevalt; u bent hartelijk welkom uw reactie te sturen naar info@spirit4you.nl.

Lobbox voor het mbo

Spirit4you ondersteunt ook de overstap van mbo-studenten naar het hbo. Niet als het gaat om programmatische aansluiting, wel als het gaat om studiekeuze, hbo-vaardigheden en wegwijs in het hbo. Zo zijn collega's vanuit het mbo zeer welkom tijdens bijeenkomsten als symposia en masterclasses. Wilt u uw collega's die lesgeven in mbo4-opleidingen attent maken op deze nieuwsbrief? Zo blijft iedereen op de hoogte van activiteiten en producten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via spirit4you.nl. 

Momenteel wordt gewerkt aan de Lobbox mbo > hbo met programma's om op het mbo te gebruiken richting de overstap naar het hbo. Heeft u suggesties voor de lobbox mbo > hbo? Laat het ons weten, graag via info@spirit4you.nl. De Lobbox mbo > hbo wordt onderdeel van bekijkjetoekomstnu.nl, een initiatief van scholen en gemeenten in de regio Haaglanden met als belangrijk doel het voorkomen van uitval en het bevorderen van de doorstroom naar vervolgonderwijs en werk. 

LOB en Burgerschap

Binnen het mbo worden Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en Burgerschap vaak in één adem genoemd. Hoewel er duidelijk raakvlakken zijn, is er ook sprake van een andere focus: LOB richt zich echt op de loopbaan van de student en Burgerschap op deelname aan de maatschappij. In de flyer LOB en Burgerschap, samengesteld door het Expertisepunt LOB, worden de raakvlakken en de regelgeving handig naast elkaar gezet.

Data

14 november: Symposium Coaching en Begeleiding

18 november: Masterclass Help! Ik kan niet kiezen

 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl