Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-mbo-hbo jaargang 2 nr. 3, november 2019  
 

Masterclass Help! Ik kan niet kiezen

Graag maken we u attent op de Masterclass Help! Ik kan niet kiezen op maandag 18 november: een activiteit voor havoleerlingen/mbo-studenten uit het examenjaar, die vragen hebben over de keus voor de juiste hbo-opleiding. De leerlingen/studenten zijn -samen met hun ouders- hartelijk welkom voor een middag met inspirerende opdrachten, waarbij de jongeren aan de slag gaan om (zelf)kennis te vergaren ten behoeve van de studiekeuze. Tijdens de middag zijn er ook studenten aanwezig waarmee de leerlingen/studenten in gesprek kunnen gaan over wat het betekent om aan het hbo te studeren. De middag wordt begeleid door zowel studiekeuzeadviseurs als hbo-studenten. Heel fijn dat u de informatie over deze Masterclass doorgeeft aan uw leerlingen/studenten!

HBO-CV

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het HBO-CV. Deze tool is nieuw in de regio Haaglanden. We zijn er trots op dat het cv vanaf nu gebruikt kan worden door jongeren havo en mbo én door intakers/begeleiders op het hbo. Het HBO-CV is een belangrijk instrument om de overstap van havo/mbo naar het hbo te verbeteren. Het heeft een meerwaarde voor zowel havoleerlingen/mbo-studenten als voor de hogescholen. Aan docenten en begeleiders van havisten en mbo4-studenten wordt gevraagd het HBO-CV onder de aandacht te brengen van leerlingen/studenten en hun ouders. Het invullen van het HBO-CV kan goed tijdens de les gebeuren. Alle informatie vindt u in de LOBBOX van bekijkjetoekomstnu.nl. Dank voor het enthousiasmeren van het gebruik van het HBO-CV en het begeleiden van jongeren bij het invullen ervan! Heeft u vragen of opmerkingen over het HBO-CV? U bent welkom te reageren via info@spirit4you.nl. Uiteraard komen wij ook graag langs voor een individueel of teamgesprek over het hbo-cv.

Hbo-studiekeuze

Voor veel leerlingen en studenten komt de overstap naar het hbo dichterbij. Maar hoe zit dat met die studiekeuze? Wat hebben jongeren nodig om de juiste keus te maken? Met het onderdeel Studiekeuze, uit de LOBBOX helpt u uw leerlingen en studenten een stap te zetten in het ontdekken van eigen kwalteiten en interesses en vervolgens de weg te vinden in het aanbod hbo-opleidingen. Het is wenselijk ook ouders te betrekken bij dit proces.

Onderzoek naar LOB

Van verschillende kanten doen wetenschappers onderzoek naar loopbaanoriëntatie en - begeleiding in het voortgezet onderwijs. Handig voor docenten, decanen en managers van scholen, om keuzes te maken op het gebied van LOB en de kwaliteit ervan te verbeteren. Hier vindt u een overzicht van bestaand LOB-onderzoek.

Bekijkjetoekomst in het hbo: nogmaals dank!

Alle hbo-collega's die hebben meegewerkt aan het hbo-event op 1 oktober, alle decanen en docenten die met hun leerlingen en studenten naar het event kwamen, alle hbo-studenten die zulke prima rolmodellen waren tijdens de dag, alle ouders die op bezoek kwamen, alle mensen van de logistiek....iedereen nogmaals hartelijk dank voor het welslagen van de dag! Nog even terugblikken? Bekijk hier de film, gemaakt door een stagiair bij Inholland. Ook is het goed inhoudelijk terug te blikken: hier leest u een evaluatief verslag van Bekijkjetoekomst in het hbo. We gaan ervoor in 2020 wederom een goed hbo-event te organiseren. Heeft u wensen, suggesties, opmerkingen? Deel ze met ons via info@spirit4you.nl.

Denktank havo-mbo-hbo

Heel graag komen we eind november bij elkaar met de denktank Spirit4you havo-mbo-hbo. Vanuit het programmamanagement leggen wij graag de voortgang van activiteiten voor aan mensen uit de scholen. We hebben een mooie basisgroep als denktank, maar daarbij zijn zeker extra collega's welkom. Wilt u drie maal per jaar meedenken over het programma van Spirit4you havo-mbo-hbo? U bent hartelijk welkom u aan te melden via info@spirit4you.nl

 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl