Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-hbo jg. 1 nr. 4, januari 2019  
 

Netwerk/professionaliseringsmiddag 24 januari

Op donderdag 24 januari biedt Spirit4you een netwerk/professionaliseringsmiddag aan voor docenten, decanen, mentoren en slb'ers van havo-scholen en hbo-instellingen. Het centrale thema is Positieve doorstroom naar het hbo. De middag biedt diverse interessante onderdelen. Hier vindt u de uitnodiging met het programma en de mogelijkheid u aan te melden. U bent hartelijk welkom.

LOBBOX havo-hbo

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een LOBBOX voor havisten vol materiaal dat bijdraagt aan een positieve doorstroom naar het hbo. Zo vind je er binnenkort alle informatie over hbo-opleidingen en is er de mogelijkheid om hbo-vaardigheden te oefenen. Ook kunnen beroeps- en interessetesten gedaan worden en wordt er algemene informatie aangeboden over het hbo, onder andere over meeloopdagen, opleidingseisen en kosten. Natuurlijk komt er ook voldoende lesmateriaal om leerlingen zicht te laten krijgen op eigen interesses en mogelijkheden. Heeft u suggesties voor de LOBBOX havo-hbo? U bent hartelijk welkom te reageren via info@spirit4you.nl.

4 februari: Monday's Masterclass HBO-vaardigheden

Presenteren, reflecteren, plannen en zelfstandig werken, informatie zoeken en verwerken...op het hbo worden van studenten allerlei vaardigheden verwacht. Graag bieden we concrete tips en handvatten om hbo-vaardigheden beter onder de knie te krijgen in een aparte Masterclass op 4 februari. Deze Mondays's Masterclass is bestemd voor leerlingen van havo-scholen en studenten van het hbo. Docenten havo en hbo zijn ook zeer welkom: zo kan de stof na de Masterclass nog eens onder de aandacht gebracht worden. Tot slot nodigen we ook ouders van harte uit: zij spelen een grote rol bij de begeleiding van hun zoon/dochter, ook als het gaat om de ondersteuning op het gebied van vaardigheden. Fijn als u de uitnodiging voor de Masterclass hbo-vaardigheden voldoende bekendheid geeft en u zich aanmeldt via deze link.

Tussenjaar na de havo?

De laatste jaren is het 'nemen van een tussenjaar' een populaire keus onder havisten. Het is voor leerlingen én voor hun ouders goed om alle informatie hierover te hebben, voordat de keus voor een tussenjaar definitief gemaakt wordt. Het Tussenjaar Kenniscentrum zorgt voor onafhankelijke informatie over de mogelijkheden en de risico's van een tussenjaar voorafgaand aan een opleiding in het hoger onderwijs. Kijk hier voor meer informatie.

4 maart: Help! Ik kan niet kiezen

Op maandag 4 maart zijn havisten die nog geen keus hebben gemaakt voor hun hbo-opleiding welkom bij de Monday's Masterclass 'Help! Ik kan niet kiezen'. Ook ouders zijn hartelijk welkom. Fijn als u de uitnodiging voor deze middag bekend maakt onder uw leerlingen! Hier leest u meer informatie en vindt u de mogelijkheid tot aanmelden.

Vragen over LOB of doorstroom naar het hbo?

Heeft u vanuit uw school of instelling een vraag over LOB op scholen, bijvoorbeeld over de visie, het beleidsplan, de lob-activiteiten? Stel uw vraag via info@spirit4you.nl. Er wordt dan snel contact met u opgenomen.

 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl