Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-hbo jg. 1 nr. 3, dec. 2018  
 

Help! ik kan niet kiezen

Op 13 november kwamen ruim 30 leerlingen van verschillende havoscholen naar De Haagse Hogeschool voor de Masterclass Help! ik kan niet kiezen. De jongeren kregen verschillende activiteiten aangeboden, passend bij de ontwikkeling van een realistisch beroepsbeeld, het ontdekken van talenten en het verkrijgen van inzicht in de programma's van hbo-opleidingen. De reacties op de middag waren positief. Om in de agenda te zetten: op maandag 4 maart is de volgende Masterclass Help! Ik kan niet kiezen. Hier leest u een kort verslag van de bijeenkomst, met dank aan de stagiair bij Spirit4you.

Netwerk/professionaliseringsmiddag 24 januari

Op donderdag 24 januari biedt Spirit4you een netwerk-/professionaliseringsmiddag aan voor docenten, decanen, mentoren en slb'ers van havo-scholen en hbo-opleidingen, met als centraal thema positieve doorstroom naar het hbo. De middag biedt diverse interessante onderdelen: een interactieve inspiratielezing door dr. Petra Biemans, lector HRM en persoonlijk ondernemerschap bij Inholland, gesprekken met studenten over hun ervaringen rond de overstap havo-hbo, gevolgd door workshops over kansrijke beroepen/opleidingen, studiekeuzeprocessen en begeleiden van leerlingen en studenten. Natuurlijk is er ook ruim gelegenheid te netwerken. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Hier vindt u de vooraankondiging met de mogelijkheid tot aanmelden.

Monday's Masterclasses

In 2019 wordt een aantal keren een Monday's Masterclass aangeboden. De Masterclasses, altijd op maandag van 15.00 tot 17.00 uur, hebben diverse inspirerende thema's en zijn geschikt voor één of meer van de volgende doelgroepen: leerlingen en studenten, ouders, docenten havo/hbo, decanen havo en slb'ers hbo. Hier vindt u een overzicht van de Monday's Masterclasses. Hartelijk welkom!

Nieuwsbrief OCW

Onlangs is de eerste nieuwsbrief van OCW over regionale samenwerking mbo-hbo en vo-hbo gepubliceerd. Hierin staan relevante berichten, bijeenkomsten en brieven over samenwerking tussen vo-ho en mbo-hbo in de regio. Ook de start van Spirit4you havo-hbo staat vermeld. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via de website rijksoverheid.nl (service/abonneren).

Spirit4you: verbetering havo-hbo

Op basis van recent onderzoek is in kaart gebracht welke oorzaken er zijn voor de grote uitval in het hbo. Wat vraagt om bijstelling in het voortgezet onderwijs? Wat vraagt om bijstelling in het hbo? Hier vindt u doelstellingen van Spirit4you havo-hbo, de achtergrond hierbij en de activiteiten die we uitvoeren. 

Denktank

Spirit4you havo-hbo bespreekt een aantal keren per jaar de voortgang van het programma met bestuurders en directies. Graag gaan we wat dieper op de plannen en de uitwerking ervan in met mensen uit de praktijk van havo en hbo. Een aantal mensen van diverse havo-scholen en hbo-opleidingen heeft zich bereid verklaard deel  te nemen aan de Denktank havo-hbo, om met een kritische blik de voortgang van het programma te bespreken. Lezers van deze nieuwsbrief worden hartelijk uitgenodigd ook te reageren of wensen te delen, graag via info@spirit4you.nl

Ouders en LOB

De handreiking Ouders en LOB geeft praktische handvatten over de samenwerking met ouders als het gaat om de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van hun zoon/dochter. De handreiking is bedoeld als inspiratie voor scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken. Het voorbeeldmateriaal is gebaseerd op de activiteiten zoals deze op de deelnemende scholen hebben plaatsgevonden. 

 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl