Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-hbo jg. 1 nr. 2, nov. 2018  
 

Help! Ik kan niet kiezen

Op dinsdag 13 november van 15.00 tot 17.00 uur zijn leerlingen van havoscholen hartelijk welkom voor een gesprek/activiteit over de zoektocht naar de juiste studie op het hbo. Studiekeuzebegeleiders van zowel de Haagse Hogeschool als InHolland zijn aanwezig, evenals hbo-studenten. Ook ouders zijn hartelijk welkom. De bijeenkomst vindt plaats op de Haagse Hogeschool. Hier vindt u meer informatie, om aan leerlingen/ouders door te sturen/uit te delen! 

Op weg naar het hbo

Een belangrijke vraag voor havo- en mbo-instellingen, maar ook voor het hbo zelf, is wat zij kunnen doen om leerlingen en studenten optimaal voor te bereiden op de overstap naar het hbo. Daarvoor is het nodig beter zicht te krijgen op de overwegingen van havisten en mbo’ers om wel of niet door te studeren in het hbo, op de verwachtingen die ze hebben van het verloop van hun overstap naar het hbo, en op hun ondersteuningsbehoeften bij het maken van de overstap. Louise Elffers en Miranda Vervoort publiceerden hierover onlangs vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs de interessante publicatie Op weg naar het hbo.

Studiekeuze in beeld gebracht

Op een handige manier in beeld gebracht: alle informatie over LOB, puberbrein, studiekeuze, voorbereiding op het hbo, aanmeldproces, studiekeuzecheck en start van de studie: deze infographic biedt mogelijkheden om in gesprek te gaan met collega's over alle facetten die komen kijken bij de overstap van havo naar hbo. De infographic is in papieren versie op te vragen via info@spirit4you.nl.

Loopbaangesprek

Hoe geef je betekenis aan de opgedane loopbaanervaringen van jongeren? Het loopbaangesprek is daar uitermate geschikt  voor. Het gesprek leidt ook tot een vervolgstap in het verkennen van kwaliteiten van jonge mensen, van motieven, beroepen en vervolgopleidingen. Lees in de wegwijzer wat het loopbaangesprek inhoudt.

Professionaliseren en netwerken

Om alvast in de agenda te zetten: op donderdag 24 januari 2019 organiseert Spirit4you havo-hbo een professionaliserings/netwerkmiddag voor collega's van havo en hbo. De middag biedt naast een inspirerende interactieve lezing workshops en kennissessies rond thema's als gezamenlijke verantwoordelijkheid havo-hbo voor succesvolle trajecten voor jongeren, LOB op havo en hbo, reflectiegesprekken met leerlingen/studenten, doorstroom naar het hbo en hoe voorkom je uitval op het hbo. Natuurlijk is er voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Een uitnodiging voor de middag op 24 januari wordt binnenkort verstuurd.

Eerstejaars studenten gezocht!

Het grootste struikelpunt bij de overstap van havo naar hbo zit op de aansluiting en verwachting van de student. Uiteraard baseert Spirit4you havo-hbo zich met haar programma op recent onderzoek. In het verlengde daarvan zijn we deze maand op zoek naar eerstejaars hbo studenten (regio Den Haag) met een havo-achtergrond die willen vertellen over hun recente overstap naar het hbo. Wat ging er goed? Wat miste? Waar kan het beter? Heb je hulp/begeleiding ingeschakeld? Alle ervaringen zijn verhalen van individuen waar wij stap voor stap, concreet en gericht actie op kunnen ondernemen t.b.v. een goede overstap. Kent u eerstejaars studenten (regio Den Haag) met een havo-achtergrond? Fijn als ze zich willen aanmelden voor een gesprek via info@spirit4you.nl.
 
 
 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl