Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-hbo jaargang 1 nr.1, okt 2018  
 

Nieuwe uitdaging!

Spirit4you heeft sinds het begin van schooljaar 2018-2019 een extra opdracht: de verbetering van de overstap van havo naar hbo. Het is al jaren bekend dat te veel hbo'ers uitvallen: de kloof tusen havo en hbo is vaak voor havisten te groot. Hier leest u in het kort over de overstapproblematiek in zijn algemeenheid en de thema's waar Spirit4you aandacht aan gaat geven. Er zijn twee programmamanagers aangesteld voor dit programma: Mascha Westgeest vanuit de Haagse Hogeschool en Karina Baarda vanuit het vo. Het programma is bedoeld voor leerlingen/studenten uit de regio Haaglanden (RMC-gebied) en er wordt samengewerkt met mensen van havoscholen en hogescholen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de overstap havo-hbo in de regio Haaglanden. In de nieuwsbrief, die maandelijks uitkomt, wordt informatie gedeeld en worden ontwikkelingen en bijeenkomsten benoemd. Iedereen kan zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief via www.spirit4you.nl. Het programma Spirit4you havo-hbo is deels nog in ontwikkeling. Wij lezen graag uw ideeën, vragen en suggesties. U bent hartelijk welkom te reageren via info@spirit4you.nl.

Bekijkjetoekomstnu.nl

Op deze site vindt u alle hbo-opleidingen die aangeboden worden in de regio overzichtelijk bij elkaar. De komende periode wordt digitaal lesmateriaal ontwikkeld, speciaal voor de havist, om zich beter voor te bereiden op de overstap naar het hbo. Graag ontvangen we uw suggesties: waar hebben havo-leerlingen vooral behoefte aan als het gaat om loopbaanleren, hbo-vaardigheden en praktijkervaringen? Op welke manier wilt u ouders betrekken bij het keuze- en overstapproces? Dank voor uw reactie via info@spirit4you.nl.

De eerste 100 dagen op het hbo

De eerste dagen op het hbo zijn van groot belang. Onderzoek op de Haagse Hogeschool heeft een keur aan adviezen opgeleverd waar Spirit4you havo-hbo mee aan de slag gaat. Een samenvatiing van het Rapport '100 dagen Haagse Hogeschool en studiesucces' vindt u hier.

Decanendag op 8 november

Op 8 november vindt de Decanendag Zuid Holland plaats in de Thomas More Hogeschool Rotterdam. Spirit4you havo-hbo zal zich tijdens deze dag presenteren met haar programma over de overstap havo-hbo in de regio Haaglanden. Kijk hier voor meer informatie over de Decanendag Zuid Holland en mogelijkheid tot aanmelden.

Studieloopbaanbegeleiding

Studieloopbaanbegeleiding en studentreflectie hebben positieve effecten op studievoortgang en studiemotivatie. Onderzoeker Mark te Wierik promoveerde onlangs op dit onderwerp. Het loont om als hogeschool te investeren op deze thema's. Hier leest u meer over het proefschrift van Mark te Wierik.

Bouwen aan LOB

Op de hogeschool Saxion is gewerkt aan een checklist voor het vo. De checklist biedt bouwstenen voor het integreren van LOB in het onderwijsproces. Hierdoor krijgen leerlingen een grotere kans een passende studie te kiezen. De checklist Bouwen aan LOB vindt u hier.

 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl