Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-hbo jaargang 1 nr. 6, maart 2019  
 

Terugblik Monday's Masterclass 4 maart

 
Op maandag 4 maart kwamen zo'n 25 leerlingen en ouders naar de masterclass Help! ik kan niet kiezen. Via een "Inspiratiepad" werden zij aan het denken gezet over kwaliteiten, interesses, beroepsbeelden en beroepsmogelijkheden. De reacties op de masterclass waren unaniem positief. Mocht u voor een leerling nog nader contact willen over de keus voor de juiste hbo-opleiding, neemt u dan gerust contact met ons op via info@spirit4you.nl.

Monday's Masterclass 8 april: Je gaat het maken in de bouw!

Op maandag 8 april staat alweer de volgende masterclass op het programma. Dit keer is het thema: Je gaat het maken het in de bouw! Deze masterclass vindt plaats in het gebouw van Hogeschool Inholland Den Haag en bestaat uit twee onderdelen, die tegelijkertijd worden aangeboden. Het ene deel is bestemd voor havo-, mbo- en hbo- leerlingen/studenten, die middels een spannende game ontdekken hoe de branche vernieuwd is en welke innovatieve hbo-beroepen er allemaal zijn in de bouw. Het andere onderdeel van de masterclass is er voor docenten/decanen/ studieloopbaanadviseurs havo, mbo en hbo, die informatie krijgen over de ontwikkelingen in de bouw, de beroepen, de competenties die wenselijk zijn en de wijze waarop je leerlingen kunt begeleiden en informeren over deze branche. Graag uw leerlingen attent maken op deze masterclass en meld u zelf en uw collega ook aan!

Doorstroombeurs naar het hbo

In oktober 2019 organiseert Spirit4you een doorstroombeurs naar het hbo. Tijdens deze beurs krijgen leerlingen alle  informatie over leren in het hbo, opleidingen in het hbo, de route naar het hbo en het ontdekken van eigen talenten, interesses en vaardigheden. Er kunnen workshops gevolgd worden door leerlingen en ouders, er kan gesproken worden met hbo-studenten, kortom: een ideale manier voor leerlingen om zich te orienteren op alle hbo-opleidingen en hbo-instellingen voordat ze naar de open dagen gaan. Binnenkort krijgt u meer informatie over o.a. de precieze data en de locatie. Mocht u vragen of ideeën hebben over deze splinternieuwe doorstroombeurs naar het hbo, dan bent u welkom te reageren via info@spirit4you.nl.

Doorstroom-cv hbo

Een cv voor de doorstroom naar het hbo: op korte termijn wordt dit beschikbaar gesteld aan alle havisten en mbo'ers die door willen stromen naar het hbo. De leerling zelf is de eigenaar van het cv en krijgt door het invullen ervan voor zichzelf een goed beeld van zijn/haar kwaliteiten en talenten, interesses en competenties. Het hbo kan deze informatie goed gebruiken bij de kennismaking met de leerling bij de start van de opleiding. Binnenkort krijgt u meer informatie over het doorstroom-cv hbo, o.a. over de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en natuurlijk de inhoud van het cv.

Netwerk havo-mbo-hbo

Op 21 februari kwamen in het Edith Steincollege zo'n 25 collega's bij elkaar voor de eerste netwerkbijeenkomst havo-mbo-hbo. Het gezamenlijke uitgangspunt is de verbetering van de overstap van jongeren; van havo naar mbo, van havo naar hbo en van mbo naar hbo. De aanwezigen gaven aan dat het goed is om 'gezamenlijk op te trekken'. Er werden veel ideeën en wensen benoemd om mee aan de slag te gaan. Hier vindt u een verslag van de bijeenkomst. Het volgende netwerk havo-mbo-hbo staat gepland in juni 2019. Betrokkenen worden hier binnenkort nader over geïnformeerd.

De staat van het hbo

De staat van het hbo-onderwijs, wat is daarover te zeggen als het gaat om diplomarendement verdeeld over groepen met een diverse achtergrond? Hoe is de doorstroom van mbo-ers naar een hbo/associate degree-opleiding? Hoe staat het met de groei van het aantal internationale studenten? Een infographic met een aantal antwoorden op deze vragen vindt u hier. (bron: Inspectie van het onderwijs)
 
 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl