Spirit4you
  Nieuwsbrief Spirit4you havo-hbo jaargang 1 nr. 10, juli 2019  
 

Bekijkjetoekomst in het hbo-event

De voorbereidingen voor het Bekijkjetoekomst in het hbo-event op 1 oktober zijn in volle gang. Er wordt gewerkt aan digitaal beschikbaar lesmateriaal, enerzijds te gebruiken in de opmaat naar het event, anderzijds als reflectie na het bezoek aan het event. Rond de 1600 leerlingen zijn aangemeld, van 15 verschillende havoscholen. Op 4 juli is er van 9.30 tot 10.30 uur een informatiebijeenkomst op De Haagse hogeschool, bestemd voor de contactpersonen van deze scholen. Iedereen die vragen heeft over het Bekijkjetoekomst in het hbo-event, is welkom deze te stellen via info@eventhbo.nl.

Sterker naar/op het hbo

Op 13 juni vond de netwerk-professionaliseringsmiddag Sterker naar/ sterker op het hbo plaats. We waren te gast bij het Segbroekcollege en er waren ongeveer evenveel deelnemers vanuit het hbo als vanuit de havoscholen aanwezig. De deelnemers spraken zich positief uit over de middag. Hier vindt u de presentaties van de middag en de evaluatie, inclusief suggesties voor volgende professionaliseringsmiddagen.

Symposia in 2019-2020

Komend schooljaar worden er drie grote symposia georganiseerd rond de verbetering van de overstappen van havo naar hbo, mbo naar hbo en havo naar hbo via het mbo. Alle aspecten die een rol spelen bij de aansluiting komen breed aan de orde, met een aanbod naar keuze: kennissessies, workshops en inspiratiemodules. Noteert u alvast de data: donderdag 14 november 2019, donderdag 19 maart 2020 en donderdag 4 juni 2020. Na de zomer krijgt u meer informatie over de precieze programmering, locatie en tijd en mogelijkheid tot aanmelden.

Programma Spirit4you 2019-2020

Het programma van Spirit4you richt zich in schooljaar 2019-2020 op drie fasen: voorbereiding op het hbo, sterker naar het hbo en sterker op het hbo. Overstijgend van belang zijn hierbij de thema's loopbaanoriëntatie, kansengelijkheid en ouderbetrokkenheid. De uitwerking hiervan in activiteiten en producten is opgenomen in het programma 2019-2020. Hierbij is ook aandacht voor de overstap van mbo naar hbo in de regio Haaglanden. In de tweede helft van juli krijgen alle scholen het programma in papieren versie toegestuurd en wordt het op de site geplaatst.

Van kiezen naar Leren kiezen

Door het Expertisepunt LOB is de handreiking Van kiezen naar Leren kiezen ontwikkeld. In deze handreiking krijg je zicht op wat LOB is, welke facetten van belang zijn bij LOB en hoe hier op havo/vwo- scholen invulling aan kan worden gegeven. De handreiking kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het versterken van het bestaande LOB-programma, maar kan ook dienen als inspiratiedocument voor decanen, mentoren, docenten, teamleiders en schoolleiders. 

Hbo-studievaardigheden

Op het hbo krijgen jongeren te maken met een andere manier van studeren: plannen, lange teksten lezen en snel informatie kunnen opzoeken is van belang. Wát als leerlingen die vaardigheden nog niet hebben? Dan kan er geoefend worden! Bijvoobeeld met deze opdrachtkaarten over hbo-studievaardigheden. Misschien wilt u uw leerlingen inlichten over de hbo-studievaardigheden, door de link door te sturen? Bij voorbaat dank. U kunt de kaarten met hbo-studievaardigheden ook bestellen, door een mail te sturen naar info@spirit4you.nl

Opening Haags Onderwijsjaar 2019-2020 12 sept. 2019

Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal luidt graag samen met u op donderdag 12 september 2019 de start van het nieuwe onderwijsjaar in. Locatie: theater Dilligentia. Dit jaar worden voor het eerst vertegenwoordigers van alle Haagse scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs gezamenlijk uitgenodigd. Hier kunt u zich aanmelden: www.openingonderwijsjaardenhaag.nl

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl