Spirit4you
  Nieuwsbrief PRO/VSO/Entree jaargang 1 nr. 9, juni 2018  
 

Haagse Stageprijs

Op donderdag 14 juni vond de uitreiking van de Haagse Stageprijs pro/vso/Entree 2018 plaats in het stadhuis. Door wethouder Bruines werd aan de winnende stagiair én aan het winnende stagebedrijf een mooie bokaal uitgereikt. Hier vindt u het juryrapport en de foto's van de prijsuitreiking. 

Handreiking Ouders en LOB

Vorig schooljaar namen zes scholen in Den Haag e.o. deel aan het Citydeal-project, om inzicht te krijgen in de mate waarin ouders meer betrokken kunnen worden bij de loopbaan van hun kind. De uitkomsten van dit project, waaraan meer scholen in Nederland deelnamen, zijn gebundeld in de praktische Handreiking Ouders en LOB. De handreiking is bedoeld ter inspiratie voor scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken. Het voorbeeldmateriaal is gebaseerd op de activiteiten zoals deze op de deelnemende scholen hebben plaatsgevonden. Hier vindt u de Handreiking Ouders en LOB. Van harte aanbevolen!

Nieuw schooljaar, nieuw programma

Ook in schooljaar 2018-2019 biedt Spirit4you activiteiten, producten en ondersteuning aan rond vijf verschillende thema's: A. Monitoring van overstap naar en uitval in het mbo/werk/dagbesteding,  B. Loopbaanoriëntatie, C. Aandacht voor kwetsbare jongeren, D. Begeleiding van de overstap, overdracht en zorg en E. Netwerken en professionalisering. Het programma  Spirit4you 2018-2019 wordt binnenkort naar alle scholen gestuurd, bestemd voor o.a. de directiekamer en de docentenkamer.   

Leerroutekaart regio Haaglanden

Om de leerroute van iedere jongere samen met ouders, leerling en mentor te bespreken, om ouders en leerlingen inzicht te geven in ons onderwijssysteem en om te laten zien welke routes er allemaal mogelijk zijn als het gaat om doorstroom naar een hoger niveau: dat is waar de Leerroutekaart voor gebruikt kan worden. De routekaart past bij ieder LOB-programma en bij iedere schoolsoort. De Leerroutekaart wordt na de zomer in postervorm naar v(mb)o-scholen in de regio verstuurd. In de LOBBOX van bekijkjetoekomstnu.nl wordt bijpassend lesmateriaal opgenomen voor de verschillende onderwijsniveaus.

Hulp met de laatste stap naar werk

Everyday Heroes is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt met de laatste stappen naar werk. Zo bieden zij financiering aan voor trainingen, hulpmiddelen of extra begeleiding die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de werknemer. Dit kan eventuele belemmeringen wegnemen van de werkgever omtrent het aannemen van de werknemer. Voor meer informatie en spelregels kunt u een kijkje nemen op de website.

Werk met praktijkverklaringen

Het SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft een leerwerktraject ontwikkeld voor jongeren uit het praktijkonderwijs en vso die geen diploma hebben behaald, om alsnog startkwalificaties voor werk te behalen. De jongeren voeren onder begeleiding van een leerwerkbedrijf werkopdrachten uit waarin ze zich kunnen kwalificeren voor werkprocessen die belangrijk zijn voor hun branche. Het leerwerkbedrijf begeleidt en toetst de jongeren in deze werkprocessen. Het uiteindelijke doel van dit leerwerktraject is het behalen van een startkwalificatie. Het SBCM heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld voor leerwerkbedrijven ter oriëntatie op eventuele deelname aan het project. Voor meer informatie klikt u hier.

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl