Spirit4you
  Nieuwsbrief PRO/VSO/Entree jaargang 1 nr. 8, mei 2018  
 

Spirit4you en AVG

Spirit4you beheert een lijst met namen van lezers van deze nieuwsbrief. Deze lijst bestaat uit e-mailadressen van mensen die zichzelf hebben aangemeld en mensen die deelnemen aan activiteiten van Spirit4you. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen en worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief of het communiceren over activiteiten. Spirit4you is verplicht te checken of u de nieuwsbrief van Spirit4you wilt blijven ontvangen. Blijft u de nieuwsbrieven graag ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.

Nog meer AVG 

De afgelopen weken is ingezet op de aanpassing rond een aantal zaken met betrekking tot het opslaan van gegevens van leerlingen. Zo moeten leerlingen/ouders vanaf nu een extra toestemmingsveld invullen bij het doorstroomformulier, het MBO4YOU-formulier en het LOB paspoort. Ook is de bewerkersovereenkomst van VOROC aangepast, evenals de regels voor het opslaan en bewaren van de gegevens. Hiermee is Spirit4you "AVG-proof". Meer informatie ontvangt u per mail of leest u via de nieuwsbrief van VOROC.

Netwerk ISK

Op donderdag 14 juni van 14.00 tot 16.00 uur komt het netwerk ISK bijeen. We zijn te gast bij het Edith Steincollege op het Louis Couperusplein. Tijdens de middag is er o.a. aandacht voor de kersverse Lobbox ISK. Ook willen we nader ingaan op de Leerroutekaart, die in ontwikkeling is voor Den Haag en omgeving. Hier leest u meer informatie over de middag en vindt u de mogelijkheid u aan te melden.

Stageprijs

Op donderdag 14 juni vindt om 16.00 uur voor de derde keer de uitreiking plaats van de Haagse Stageprijs, locatie Stadhuis, politiek terras. De prijs gaat naar een leerling vanuit pro, vso of Entree, die tijdens de stage een uitblinker bleek. De prijs gaat ook naar het stagebedrijf dat zich extra inspande om de stagiair goed te begeleiden. 

Van VSO naar MBO

Op donderdag 31 mei 2018 vindt de netwerkmiddag vso-mbo plaats bij ROC Mondriaan op het Leeghwaterplein 72 Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op onderwerpen als 'de voorbereiding op het vso richting het mbo', 'hoe speelt het mbo in op de info uit de vso' en 'hoe monitoren we en hoe koppelen we terug'. U bent hartelijk welkom op deze middag. U treft hier meer informatie over het aanmelden.

Praktijkleren voor (ex-) VSO- en PRO-leerlingen

Op 1 mei jl. is de Haeghe Groep gestart met een 2-jarige pilot (De Loopplank), waarin jongeren getraind worden in werkvaardigheden die aansluiten bij hun talent en vragen uit het werkveld. De pilot is opgezet voor mensen die (bijvoorbeeld door schooluitval) niet kunnen voldoen aan de eisen van de werkgevers of van het mbo. Doel van deze pilot is dat zoveel mogelijk jongeren doorstromen naar een baan bij een werkgever in de regio. U treft hier meer over de Haeghe Groep.

Bliksemstage PRO-leerlingen

Leerlingen van Hofstede College mochten een ochtend lang een bliksemstage lopen bij een bedrijf in het beroepenveld naar keuze. Tijdens dit bezoek, dat in samenwerking met JINC is gerealiseerd, ervaren de leerlingen het werkveld en krijgen tips en informatie mee. Doel van deze bliksemstages is het aftasten van mogelijke beroepen. Lees hier meer over de ervaringen van de leerlingen.
 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl