Spirit4you
  Nieuwsbrief PRO/VSO/Entree jaargang 1 nr. 7, april 2018  
 

Bijeenkomst vso-mbo op 31 mei

Op donderdag 31 mei vindt een netwerk/professionaliseringsmiddag vso-mbo plaats. We zijn te gast bij ROC Mondriaan, in de symposiumzaal op het Leeghwaterplein. Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor onderwerpen als 'de juiste voorbereiding op het mbo', 'hoe speelt het mbo in op informatie vanuit het vso' en 'hoe monitoren we en hoe koppelen we terug'. Meer informatie over deze bijeenkomst en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.

Haagse Stageprijs 2017-2018


Op 14 juni 2018 wordt voor de derde keer de Haagse Stageprijs uitgereikt: een onderscheiding voor een uitblinkende leerling uit het praktijk-, voortgezet speciaal of entree-onderwijs. Scholen hebben onlangs een uitnodigingsmail ontvangen van wethouder Saskia Bruines om een of twee leerlingen én een of twee bedrijven te nomineren voor de Haagse stageprijs. De inzendingen lopen via de stagecoördinatoren van de scholen. Nominaties kunnen tot en met 25 mei ingezonden worden. Een onafhankelijke jury kiest vervolgens de winnende leerling uit. Naast de prijs voor de beste stagiair is er een onderscheiding voor het stagebedrijf dat zich op een bijzondere manier inspant om een goede stage aan te bieden aan jongeren, die meer ondersteuning nodig hebbenn. Hier vindt u de mogelijkheid een leerling en/of een stagebedrijf te nomineren.

Maatwerkproject onderwijs en werk

In januari 2018 is het maatwerkproject onderwijs en werk van start gegaan. Het project is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar die nog staan ingeschreven bij het FlexCollege, een entreeopleiding of een mbo2-opleiding, die in de reguliere setting geen of weinig perspectief hebben op een succesvolle afronding daarvan, maar die wel te begeleiden zijn naar school, leerwerkplek of werk. Het project is aanvullend aan de reguliere ondersteuning vanuit de scholen. Hier leest u meer informatie over het maatwerktraject onderwijs en werk.

TestYourSelfie

TestYourSelfie, ontwikkeld door stichting Stoof, is een tool waarin jongeren zicht krijgen op de eigen werkhouding en skills die nodig zijn voor de arbeidsmarkt. Het online leerprogramma doorloopt aan de hand van een aantal thema's en vragen belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle loopbaan. De jongeren krijgen na het doorlopen van het programma gerichte adviezen per thema. Via deze weg krijgen de jongeren zicht op o.a. op de eigen sterke en zwakke punten, communicatie en professioneel voorkomen. Klik hier voor de online  tool. 

Pilot Praktijkverklaringen

Met de Pilot 'Opstap naar werk met een praktijkverklaring' vergroten leerwerkbedrijven baankansen voor vso- en pro-leerlingen die geen diploma hebben behaald, middels praktijkcertificaten. Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wil met deze aanpak voorkomen dat werkzoekenden zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. De leerlingen volgen een leerwerktraject en halen vanuit het leerwerkbedrijf praktijkverklaringen. Het uitgangspunt is dat de leerling een baangarantie krijgt na volledig afsluiten van het traject. Voor meer informatie over de pilot klikt u hier

Enquête tevredenheid over Spirit4you

in 2017 heeft Spirit4you een groot aantal diensten verleend rond thema's als monitoring, loopbaanoriëntatie, aandacht voor kwetsbare jongeren, overdracht, netwerken en professionalisering. Deze thema's kwamen aan bod in een tevredenheidsenquête. Met de uitkomsten ervan hopen we de kwaliteit van de diensten van Spirit4you in de nabije toekomst te kunnen verbeteren. Hier leest u de uitkomsten van de enquête.

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl