Spirit4you
  Nieuwsbrief PRO/VSO/Entree jaargang 1 nr. 6, maart 2018  
 

Spots Special

Op 15 maart vond de derde editie van Spots Special plaats in zalencentrum Opera. Met een mooie opkomst van in totaal ruim 500 leerlingen en 15 scholen was het een geslaagde editie. Leerlingen uit het praktijkonderwijs en leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs konden tijdens deze beurs kennis maken met bedrijven, verenigingen en onderwijsaanbieders. De leerlingen en ouders troffen informatie over de doorstroom naar onderwijs, arbeid en dagbesteding.Een hartelijk woord van dank aan iedereen die Spots Special tot een succes maakte!

Webinar Online: werken aan sollicitatie- en werknemersvaardigheden

Cedris en SBCM hebben in samenwerking met werk-portal.nl een gratis webinar ontwikkeld om de sollicitatie- en werknemersvaardigheden van leerlingen, medewerkers en cliënten te versterken. De webinar is bedoeld voor professionals van organisaties die met de WERK-portal werken of willen gaan werken. De webinar zal op dinsdag 17 april om 15.30 uur uitgezonden worden. Klik hier voor meer informatie en om uzelf aan te melden.

Haagse Stageprijs

Ook dit schooljaar vindt weer de uitreiking van de Haagse stageprijs plaats. Vanaf dit schooljaar kunnen naast leerlingen uit praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, ook leerlingen uit entree onderwijs genomineerd worden. De Haagse stageprijs is een prijs om werkgevers te stimuleren goede stages aan te bieden en om leerlingen te stimuleren het beste uit hun stage te halen. De prijs moet zowel de leerling als de onderneming in een goed daglicht zetten, de afstand tussen het bedrijfsleven en studenten verkleinen en de kwaliteit van de stage verbeteren. De uitreiking zal in de maand juni plaatsvinden. Een onafhankelijke jury zal zich buigen over de nominaties. Binnenkort ontvangen de stagecoördinatoren van de scholen een mail met meer informatie over de wijze van aanmelding en de criteria. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Mail dan naar onderwijsbeleid@denhaag.nl.

E-Learning Solliciteren voor leerlingen

Het online programma Solliciteren van werk-portal.nl is speciaal ontwikkeld voor jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie om zo zelfstandig sollicitatievaardigheden te verbeteren. De jongere krijgt via het bewandelen van dit programma een reëel beeld van zijn of haar persoonlijk functioneren en kansen op de arbeidsmarkt. Deze e-learning opdrachten zijn goed te combineren met contactonderwijs en praktijkopdrachten. Graag verwijzen wij u naar het introductiefilmpje voor meer informatie.

Voroc

Op de website van Voroc vindt u het laatste overzicht van de doorstroom van PRO en VSO leerlingen. Mocht u vragen hebben over uw leerlingen, dan kunt u hiervoor terecht via helpdesk@voroc.nl. 

LOB paspoort PRO

In samenwerking met PRO-scholen is het LOB paspoort PRO ontwikkeld, een 'paspoort' voor leerlingen van praktijkscholen, sommige vso-scholen en Entreeopleidingen. Door het paspoort in te vullen krijgt de leerling meer zicht op zijn/haar interesses, wensen en mogelijkheden richting het vinden van een baan. Ook wordt de ontwikkeling van eigen werknemersvaardigheden en andere kwaliteiten in beeld gebracht. Het LOB-paspoort kan worden opgeslagen en als pdf worden uitgeprint om te bespreken met ouders en docent. Het paspoort kan op elk moment worden aangevuld en aangepast, zodat leerlingen hun eigen vorderingen in kaart kunnen brengen. Heeft u opmerkingen of vragen over het LOB paspoort? U bent welkom te reageren via info@spirit4you.nl. Op basis van uw ervaringen en suggesties kan het paspoort worden aangepast.

 

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl