Spirit4you
  Nieuwsbrief PRO/VSO/Entree jaargang 1 nr. 5, februari 2018  
 

LOB paspoort PRO

In samenwerking met PRO-scholen is het LOB paspoort PRO ontwikkeld, een 'paspoort' voor leerlingen van praktijkscholen en Entreeopleidingen. Door het paspoort in te vullen krijgt de leerling meer zicht op zijn/haar interesses, wensen en mogelijkheden richting het vinden van een baan. Ook wordt de ontwikkeling van eigen werknemersvaardigheden en andere kwaliteiten in beeld gebracht. Het LOB paspoort kan worden opgeslagen en als pdf worden uitgeprint om te bespreken met ouders en docent. Het paspoort kan op elk moment worden aangevuld en aangepast, zodat de leerling zijn/ haar eigen vorderingen in kaart kan brengen. Het paspoort is ook goed te gebruiken voor groepen leerlingen uit het vso. Heeft u opmerkingen of vragen over het LOB paspoort PRO? U bent welkom te reageren via info@spirit4you.nl. Op basis van uw ervaringen en suggesties kan het paspoort worden aangevuld/aangepast.

Spots Special

Op donderdag 15 maart vindt voor de derde keer Spots Special plaats, een beurs waarbij het gaat om 'nadenken over je toekomst'. Op deze beurs bieden tientallen organisaties en onderwijsaanbieders informatie en/of activiteiten aan leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, die uitstromen naar arbeid, dagbesteding en onderwijs. Spots Special vindt plaats bij zalencentrum Opera op de Fruitweg 28 in Den Haag. Voor meer informatie over de beurs klik hier.

Werkportal.nl 

Het SBCM en Cedris hebben in samenwerking met Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl een werk-portal ontwikkeld voor o.a. leerlingen met een opleiding tot MBO niveau 1. De werk-portal bestaat uit e-learningprogramma's over beroepenoriëntatie, solliciteren en algemene werknemerservaringen. De portal biedt hulp bij de voorbereiding op werk en stage en biedt tevens ook hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn op het werk en/of stage. Meer weten over werk-portal.nl? klik hier voor meer informatie.

Pilot 'meerwaarde van innovatieve techniek voor sociale werkgelegenheid'

De pilot (ontwikkeld door Senzer) heeft als doel te onderzoeken of technologie de inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kan vergroten. De medewerkers die deelnemen aan de pilot krijgen ondersteuning in hun werk door middel van een digitaal systeem. Zo krijgen zij o.a. werkinstructies aangeboden die hen stap voor stap door de dagelijkse taken leiden en worden zij ondersteund als het systeem eventuele fouten opmerkt. De ontwikkelaars geven aan dat hierdoor ook het productieproces bij bedrijven geoptimaliseerd zou kunnen worden. Dit wordt uiteraard ook in de pilot onderzocht. Hier treft u meer informatie over de pilot.

Entreeleerling krijgt contract bij kringloopwinkel

Annerieke doorliep een speciaal entree-traject waarin een leerwerksetting is ontwikkeld voor jongeren afkomstig uit het praktijkonders en voortgezet speciaal onderwijs, om de kans op een diploma te vergroten. Voor Annerieke was dit een mooie kans en volgde zij vanuit haar opleiding een stage bij de kringloopwinkel. Met groot succes! Annerieke heeft haar opleiding afgesloten met een diploma en mocht gelijk als medewerker aan de slag bij haar oud-stagebedrijf. Lees hier meer over het inspirerende verhaal van Annerieke.

Top Academie: samen jongeren opleiden voor een baan

De werkomgeving is het beste praktijklokaal, dat is de gedachtegang achter de TOP Academie (een initiatief van Learn2Work). Een vakschool waarbinnen bedrijven en scholen jongeren van VSO, PrO of Entree opleiden voor een baan in kansrijke sectoren. Zij schrijven samen een onderwijs- en lesprogramma dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt. Jongeren krijgen les op locatie van vakdocenten en ervaren medewerkers, lopen stage in een leermeester-gezel-constructie en volgen lessen die zijn afgestemd op de werkvloer van het bedrijf. In Rotterdam en omgeving draaien er al ruim 17 succesvolle TOP Academies in verschillende sectoren. De gemeente Den Haag heeft Learn2Work daarom gevraagd om ook in Den Haag te verkennen of een eerste TOP Academie opgezet kan worden. Deze TOP Academie wordt samen met ISS Nederland en verschillende scholen opgezet. De jongeren die gaan deelnemen aan deze TOP Academie worden opgeleid voor een baan in het horeca- en cateringvak.

 

 
  Nieuwsbrief Spirit4you | afmelden | www.spirit4you.nl