Leerroutekaart

geplaatst op: 18/09/2019

De Leerroutekaart Haaglanden biedt inzicht in het Nederlands onderwijssysteem en vormt in alle soorten van onderwijs een prachtige basis voor het loopbaangesprek met leerling/student, ouders en mentor/docent. De Leerroutekaart wordt aangevuld met lesmateriaal in de LOBBOX, instructie voor docenten en ondersteuning van scholen. De kaart is samengesteld in overleg met mensen uit vo, mbo en gemeenten. Hier vindt u de Leerroutekaart.