Monitoring

Met de projecten die onder Monitoring vallen, probeert Spirit4you een bijdrage te leveren aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten in de regio Haaglanden, door rapportages en analyses te maken van doorstroom naar het mbo en de uitval in het eerste jaar van het mbo.
 
In het linker menu staat een overzicht van alle projecten die onder Monitoring vallen.
 
Spirit4you stelt naar aanleiding van de bevindingen handelingsadviezen op, bestemd voor lob- en doorstroom-coördinatoren, directies en besturen vo en mbo.