Kwetsbare jongeren

Met de projecten die onder Kwetsbare jongeren vallen, probeert Spirit4you scholen te ondersteunen door extra activiteiten en trajecten aan te bieden, om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van het voortijdig schoolverlaten in de regio Haaglanden. 
 
In het linker menu staat een overzicht van de projecten die onder Kwetsbare jongeren vallen.
 
Spirit4you zet in op ondersteuning van de individuele leerling, verzorgt workshops voor jongeren, ondersteunt netwerken en organiseert extra loopbaanadvies voor leerlingen van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo en havo 3 en 4.
Hierbij wordt verbinding gezocht met samenwerkende organisaties, zoals de Leerwerkmakelaar en het Werkgeversservicepunt.
 
Activiteiten op maat kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd op vraag van scholen en gemeenten.