Professionalisering/netwerken

Met de projecten die onder professionalisering/netwerken vallen, probeert Spirit4you havo-hbo scholen te ondersteunen om de overstap van havisten naar het hbo te ondersteunen en de start op het hbo soepeler te laten verlopen.

Tijdens professionaleringsmiddagen en netwerkbijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die de samenwerking tussen havo en hbo verbeteren en de kennis rond LOB, hbo-vaardigheden en anticiperen op de startende havist op het hbo vergroten.

Spirit4you habo-hbo sluit waar mogelijk aan bij bestaande netwerk- en professionaliseringsbijeenkomsten.

 

 
Tijdens professionaliseringsmiddagen en netwerkbijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die de kennis en vaardigheden rond LOB, begeleiding en samenwerking vergroten.
Ook faciliteert Spirit4you op vraag teams van scholen bij het ontwikkelen en vaststellen van een LOB-visie en-missie en de uitwerking daarvan.
Op vraag van derden (gemeenten, schoolbesturen) handelt Spirit4you vanuit de functie van denktank en expertisepunt.

Contact

 U kunt contact opnemen met 

Mascha Westgeest en Karina Baarda

info@spirit4you.nl