Doorstroom naar het hbo

 In de overstap havo-hbo lopen studenten tegen de volgende problemen op:

  • Verwachtingen komen niet uit. Dat kan zijn op inhoud van de studie, maar ook op het studieklimaat dat veel meer een beroep doet op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de student.
  • De Aansluiting is verre van naadloos. Taal en rekenen is een bekend probeem. Maar ook het pedagogisch klimaat, de gevraagde studievaardigheden en de wijze van toetsing vragen grote aanpassing en competenties die studenten vaak nog onvoldoende bezitten.
  • Gebrek aan Motivatie en daarmee aan inzet. Dit hangt voor een deel samen met verwachtingen en aansluiting. Als de studie tegenvalt, om wat voor reden dan ook, daalt de motivatie in veel gevallen.

Bovenstaande vormt voor Spirit4you de basis voor de aanpak Verbetering doorstroom havo-hbo, bestemd voor alle havo-scholen in de regio Haaglanden.

Contact

U kunt contact opnemen met 

Mascha Westgeest en Karina Baarda

info@spirit4you.nl