Begeleiding overstap

Met de projecten die onder Begeleiding overstap vallen, probeert Spirit4you scholen te ondersteunen om de overstap van leerlingen van vo naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding soepeler te laten verlopen.
 
In het linker menu staat een overzicht van de projecten die onder Begeleiding overstap vallen.
 
Spirit4you brengt het overstaptraject in kaart en communiceert hierover naar scholen, besturen en gemeenten. Hier hoort een zorgvuldige overdracht van gegevens bij, evenals het organiseren van netwerkmomenten.
Daarnaast faciliteert Spirit4you het LOB-paspoort, een digitaal paspoort waarin de leerling aangeeft welke stappen hij/zij genomen heeft om een verantwoorde keus voor het mbo te maken.