Over ons

Spirit4you werkt vanuit een samenwerkingsverband tussen vo- en mbo-scholen, ROC’s (Regionale Opleidingscentra) en gemeenten in regio Haaglanden. Spirit4you probeert voortijdig schooluitval terug te dringen en de doorstroom van vmbo naar mbo en arbeidsmarkt te bevorderen.

Klik hier om het programma van Spirit4you van schooljaar 2018-2019 te bekijken.
Klik hier om de rapportage van de activiteiten van Spirit4you in 2017 te bekijken.

Organisatie
Spirit4you valt onder de verantwoordelijkheid van het VOP Mondriaan: de bestuurders van drie grote vo-schoolbesturen en het College van Bestuur van ROC Mondriaan. De stuurgroep van Spirit4you wordt gevormd door directieleden van de volgende scholen:

  • Lucas onderwijs
  • VO Haaglanden
  • Spinoza
  • Scholengroep Den Haag Zuid West
  • Delftse vmbo scholen
  • ROC Mondriaan
  • mboRijnland

Naast de directieleden maken ook twee programmamanagers deel uit van de stuurgroep. Eén programmamanager (Karina Baarda) vertegenwoordigt het vo, de andere het mbo (Ellen Heikamp). Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het programma, verzorgen de communicatie rond activiteiten en rapporteren aan de stuurgroep en het VOP Mondriaan.

Financiering
Spirit4you wordt voornamelijk gefaciliteerd met subsidiegeld van gemeente Den Haag. Scholen dragen bij aan producten en activiteiten van Spirit4you door inzet van mensen te leveren.

Werkwijze
Spirit4you probeert zijn doelstellingen te behalen door middel van de volgende speerpunten: 

  • Doorstroming: Spirit4you verbetert de doorstroom van het vmbo naar mbo. Voorbeelden hiervan zijn VOROC en de Warme overdracht.

  • Verbinding: Spirit4you verbindt scholen rond thema’s die belangrijk zijn voor zowel het vmbo als het mbo. Hiermee probeert Spirit4you scholen bewuster te maken van de processen die invloed hebben op de schoolloopbaan van de leerling. Een voorbeeld hiervan is Spots on Jobs.

  • Samenwerking: Spirit4you verleent medewerking aan projecten die door derden worden georganiseerd en aansluiten op de doelstellingen. Zo is Spirit4you bijvoorbeeld betrokken bij de kerngroep VSV regio Haaglanden en de Techniekagenda Haaglanden.