Rapportage doorstroom pro en vso, november 2017

geplaatst op: 07/12/2017

Gemeenten verzorgen de monitoring van leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs doorstromen naar mbo, werk of dagbesteding. Deze monitoring wordt ondersteund vanuit VOROC, een digitaal systeem voor scholen m.b.t. de overstap van leerlingen vanuit het vo.

Hier vindt u de overstaprapportage van november 2017.